Znalecká činnosť - www.znalecmurin.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Znalecká činnosť

Znalecký posudok slúži predovšetkým na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a zároveň predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

Znalecký posudok vypracovávam pre konkrétny účel (právny úkon - podľa Vašej požiadavky). Každý účel má svoje špecifiká, ktoré sa musia rešpektovať a sú dané príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.

Medzi bežné účely znaleckých posudkov patria napr.:

 • dedičské konanie

 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke)

 • prevod nehnuteľnosti (napr. kúpa a predaj)

 • nepeňažný vklad do spoločnosti

 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností

 • ohodnotenie zložiek podnikov

 • vyporiadanie (vysporiadanie) bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 • iné (exekúcia nehnuteľnosti, atď..)


Ako znalec stanovujem hodnotu rôznych nehnuteľností:

 • rodinný dom, chata, chalupa

 • pozemok (podľa charakteru)

 • byt, nebytové priestory

 • stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby, administratívne a obchodné budovy, výrobná hala, prevádzkové priestory..)

 • areály (výrobné, poľnohospodárske,..)

 • príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí,..)


Znalecký posudok vypracovávam na základe vašich podkladov dodaných objednávateľom. Viac viď sekciu
Podklady pre znalecký posudok

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky