Rozostavaný byt - www.znalecmurin.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rozostavaný byt

1. list vlastníctva (použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia)*

2. kópia katastrálnej mapy (aktuálna)*

3. zmluva o výstavbe

4. stavebné povolenie

5. pôdorys bytu - z dôvodu porovnania skutkového a projektového stavu je vhodné predložiť projektovú dokumentáciu

Pozn.:
* - postačuje aj doklad bez kolku obstaraný prostredníctvom www.katasterportal.sk, avšak nie všetky katastre majú dostupnú mapu na tomto portále, vtedy je potrebné žiadať o kópiu z katastrálnej mapy príslušnú správu katastra. Odporúčam predovšetkým pri posudkoch na účel uzatvorenia záložnej zmluvy (úver) predovšetkým pre bankové domy body 1, a 2, konzultovať so znalcom

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky