Podklady pre znalecký posudok - www.znalecmurin.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Podklady pre znalecký posudok

V tejto časti nájdete podklady nevyhnutné pre vypracovanie znaleckého posudku.

Tieto podklady by ste už mali mať zabezpečené pri obhliadke nehnuteľnosti znalcom.
Znalec pri obhliadke skontroluje vlastnícke práva viažuce sa k nehnuteľnosti, prístupy k nehnuteľnosti a porovná skutkový stav - oproti stavu uvedenému na predložených právnych dokumentoch.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky