Inžinierská činnosť - www.znalecmurin.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Inžinierská činnosť

Zabezpečím za Vás a ušetríte  čas, zabezpečím odbornú stránku

-Územnoplánovacie informácie mesta
-predbežné stanovisko mesta
-prerokovanie investičnej činnosti s jednotlivými odbormi mesta
-záväzné stanovisko mesta
-vyjadrenia dotknutých orgánov
-vyjadrenie správcov inžinierskych sietí
-informácie o inžinierskych sieťach
-vyňatie poľnohospodárskej pôdy
- územné rozhodnutie
-zmena územného rozhodnutia
-stavebné povolenie
-zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
-zmena stavby pred dokončením
-kolaudácia stavby
-riešenie problematiky životného prostredia v oblastiach :
Ochrany prírody a krajiny
Odpadového hospodárstva
Ochrany ovzdušia
Vodohospodárskej oblastí
Energetickej oblasti, vhodnosti vykurovania ,alternatívne zdroje vykurovania

Ďakujeme za prejavený záujem o služby a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky