Cenotvorba - www.znalecmurin.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cenotvorba

Honorár (znalečné) za znalecké úkony je stanovovaný v súlade s právnymi predpismi SR - vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR číslo 491/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Pri
stanovení tarifnej odmeny za čiastkový úkon "ohodnotenia nehnuteľnosti" je spravidla aplikovaná tzv. podielová odmena.

Aktu
álne znenie vyhlášky MS SR číslo 491/2004 Z.z. nájdete na nasledovných adresách:
www.zbierka.sk

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_maxi_zak_fr0.htm

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky