Byt - www.znalecmurin.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Byt

1. list vlastníctva (použiteľný pre právne úkony s kolkom (nie starší ako 3 mesiace - originál,
alebo notársky overená fotokópia) *

2. kópia katastrálnej mapy (aktuálna) *

3. titul nadobudnutia (zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva, alebo kúpna zmluva)

4. vek objektu (doklad sa vystavuje napríklad u správca domu, alebo bytový podnik)

5. pôdorys bytu (ak nie je priložený v zmluve, kópiu Vám vystaví ako v bode 4. Ak takýto
doklad neexistuje - znalec Vám na požiadanie pôdorys nakreslí )

Pozn.:
* - postačuje aj doklad bez kolku obstaraný prostredníctvom www.katasterportal.sk, avšak nie všetky katastre majú dostupnú mapu na tomto portále, vtedy je potrebné žiadať o kópiu z katastrálnej mapy príslušnú správu katastra. Odporúčam predovšetkým pri posudkoch na účel uzatvorenia záložnej zmluvy (úver) predovšetkým pre bankové domy body 1, a 2, konzultovať so znalcom.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky