www.znalecmurin.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vítam Vás na mojej osobnej stránke.
Vykonávam odbornú činnosť ako znalec (súdny znalec) zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 912457 zo dňa 1.8.2005 evidenčné číslo znalca: 912457

Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo

Odvetvie:  
37 01 00 Pozemné stavby
37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Vyhotovujem znalecké posudky na byty, rodinné domy, pozemok (nie poľnohospodársku pôdu), priemyselné stavby, sklady a ostatné nehnuteľnosti.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky